زيبا دختری تنها با غمی بی انتها

چه باد خنکی می وزه
بوی بهار نارنج همه جا رو گرفته
يه حس غريب در ادم ايجاد ميشه
تا همين چند دقيقه پيش حام خيلی بد بود
اما وقتی پنجره زو باز کردم حالم عوض شد
آه
چرا اينقدر دلتنگم
واسه مامان...واسه ی خيلی چيزها
کاش من هم می تونستم مثل خيلی ها گريه کنم

/ 0 نظر / 3 بازدید