دلم گرفته

دلم گرفته از بی عدالتی

از بی انصافی

از حق کشی

از بی نمکی

از ...

فقط خدایا شکرت میکنم

میدونم من مقصرم

ولی

چرا باید این طور باشه

می سپارمشون به خودت خدا جون

نمیگم چی بشه

میخوام بدونم حواست مثل همیشه بهم هست

 

 

/ 1 نظر / 67 بازدید

که ایم وکجاییم؟ چه می گوئیم و در چه کاریم؟ پاسخی کو؟ به انتظار پاسخی، عصب می کَشیم!! وبه لطمه پژواکی کوه وار درهم می شکنیم!!