سرت رو بذار رو شونه هام خوابت بگیره

بذار تا آروم دل بی تابت بگیره

بهم نگو از ما گذشته دیگه دیره

حتی من از شنیدنش گریه ام می گیره

گریه ام می گیره  

دریا !!!

چرا ؟!!!!

چرا

 من که قسم خورده بودم هیچ وقت یه اشتباه رو تکرار نکنم دریای من!

تنبیهم کن

بذار آروم بشم

بذار آروم بشممممممممممم

من باید مجازات بشم  

کسی که خودش عمل نمیکنه نمی تونه کسی رو به خوبی دعوت کنه

واسه هزارمین با ر می گم به خودم

زیبا اینقدر نقش آدمای خوب رو بازی نکن

تو اون قدری که نشون می ده خوب نیستی

پس اول خودت رو اصلاح کن

 به هیچ احساسی رسیدم هیچ احساسی ندارم

مثل اینکه توی آب دارم غرق می شم و نمی تونم هیچ کاری انجام بدم

چشمام تار می بینه و هیچ کس رو اون جوری که هست نمی بینم

خدایا !به جون زیبا فقط می خواستم با خودم لج بازی کنم

درد دارم

 دردددد دارم

خدایا تحملش میکنم فقط منو ببخش   

خدایا چیز زیادی ازت می خواستم ؟؟‌

خیلی خواسته ام بزرگ بود اون قدری که خواستی بهم بگی لیاقتش رو ندارم

اونم امشب امشب که می خواستم با خودم خلوت کنم

می خواستم تنها باشم و توی تنهاییم فقط تو رو صدا کنم

می خواستم غسل صبر کنم و نماز حاجت بخونم تا چیزی رو که می خواستم با تمام وجودم ازت بخوام که بهم بدی

خدایا پشیمونیم رو می بینی ؟!!!

خدااااااااااااااااااا  پشیمونم من

هیچی نیستم

هیچی نیستم

هیچی نیستم

خدایا فقط یه چیزی ازت می خوام

این یه ذره ایمانی که دارم رو ازم نگیر

 برای داشتنش تلاش کردم برای نگه داشتنش سختی کشیدم

برای حفظش از خیلی چیزا گذشتم

برای نگهداریش خیلی چیزا رو فدا کردم

چون برام ارزش داشت

چون با تو به اوج رسیدم

من با تو زیبا شدم 

خدایا منو ببخش

 تو رو به دریا قسم می دم منو ببخشم

نو ببخش 

 خدایا یه جای آروم می خوام واسه اینکه داد بکشم و بگم ناآرومم

خدایا تو رو به علی بهم نگاه کن

التماست می کنم

 خواهش میکنم

منو ببخش می دونم می گی تو حق اشتباه نداری

می دونم اگر واسه هزارمین بار قرآن رو باز کنم همون جمله همیشگی میاد که

هر کسی به اندازه ظرفیتش امتحان می شه

خدایا من ناشکری نمی کنم

مغرور شدم می دونم

نذار غرق شم

نذار خدا

نذارخدایا

هنوزم صدای ا.. توی گوشمه که می گه بگو پشیمون نیستی

ولی به خدا پشیمونم

به خدا پشیمونم

اشتباه کردم

 من فقط آرامش می خواستم

فقط  می خواستم ع... باشم

می خواستم امید رو داشته باشم ...

منو از این آدما دور کن خسته شدم

خدا خسته شدم

می خوام بخوابم 

 وقتی چشات خوابش میاد

آدم غماش یادش میاد

یه حالتی تو چشماته

که عشق خودش باهاش میاد

اینا رو تو می گفتی دریا

 چشمای من خسته تر از اونه که عاشق باشه

 امشب تا صبح رو بیدار می مونم

می خوام روزه بگیرم

روزه سکوت اون قدری که مطمئن بشم منو بخشیدی

خدا کنه بارون بیاد

اگر بارون بیاد می فهمم منو بخشیدی  

 زیبای بد تو   

 

/ 0 نظر / 17 بازدید