سلام خونه ی دلتنگی هام

 

 

 دریای من فکر نکنی نمی نویسم فراموشت کردم .

هنوز م دلتنگم و دلم که می گیره دستم به قلم می ره که کاغذ رو سیاه کنم تا خودم سفید بشم

چند روزیه توی لاک خودم رفتم دارم می گردم دنبال یه بهونه

بهونه

بهونه

مثل دختر بچه های شیطونی شدم که یه گوشه کز می کنه و این ساکت بودنش جلب توجه می کنه

محمدآقا  می گه چرا گیر نمی دی

چرا حرف نمی زنی

چرا ........

نه گیر به لباس پوشیدنش می دم

نه به دیر اومدنش

نه...........

دلم هوای مشهد کرده .

این هفته قرار بود بریم ولی انگار فراموش شد

فکر کنم بهترین کار همینه که غرق بشم توی دریای کار

حوصله بحث و حرف و مهمونی و هیچ چیزی رو ندارم

این آخرین اخبار از احوال منه

حالم خوبه

مشکلی ندارم

خوبه خوبم

فقط خوبم

پنج شنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

کلاً دوست ندارم از خونه بیرون برم

کاش مجبور نبودم برم

یکی نیست بگه کسی مجبورت نکرده

می رم ........... نمی رم ............می رم ...........

نمی دونم هنوز

فقط دلم می خواد از شهر برم بیرون

 

پر از امید زندگی      فکر پروازم       

 پر از هوای رفتن و ماندن بی رمز و رازم

 داشتن ، بودن و ماندن      فعل های بی قافیه اند   

                      سر بر آری و بینی       بر سجده ی نیازم       

 

 

/ 8 نظر / 20 بازدید
نجمه

سلام دوستم آخرین احوالت متناقض نبود؟؟؟؟!!!!! اینقده دلم میخواد فرار کنم ولی مجبورم وایسم زندگی همینه دیگه همین

خزان

[خداحافظ]

امير حسين

سلام آجي جونم خوبي ؟ چه خبرا ؟ آجي چرا اينقد دلتنگ ؟؟؟؟ يادي از ما نمي كني ؟ ما رو هم فراموش كردي ؟ اما من به يادتم [قلب][گل]

آواز عاشقانه

سلام من به روزم _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ باز دلم خون شد و چشمم گریست آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ بــاز دگــر بــاره رســیــد اربــعــیــن جـــوش زنــد خـون حـسـیـن از زمـیــن غـرق تـلاطـم شـده بـحـر مـحـیــط یــک سـره درد اسـت بـسـاط بـَسـیـط شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن جــان جــهــان بـــاد فـــدای حــسـیــن _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ التماس دعا

آواز عاشقانه

سلام من به روزم _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ باز دلم خون شد و چشمم گریست آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ بــاز دگــر بــاره رســیــد اربــعــیــن جـــوش زنــد خـون حـسـیـن از زمـیــن غـرق تـلاطـم شـده بـحـر مـحـیــط یــک سـره درد اسـت بـسـاط بـَسـیـط شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن جــان جــهــان بـــاد فـــدای حــسـیــن _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ التماس دعا

آواز عاشقانه

سلام من به روزم _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ باز دلم خون شد و چشمم گریست آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ بــاز دگــر بــاره رســیــد اربــعــیــن جـــوش زنــد خـون حـسـیـن از زمـیــن غـرق تـلاطـم شـده بـحـر مـحـیــط یــک سـره درد اسـت بـسـاط بـَسـیـط شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن جــان جــهــان بـــاد فـــدای حــسـیــن _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ التماس دعا

آواز عاشقانه

سلام من به روزم _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ باز دلم خون شد و چشمم گریست آنکه درین روز چون من نیست کیست؟ بــاز دگــر بــاره رســیــد اربــعــیــن جـــوش زنــد خـون حـسـیـن از زمـیــن غـرق تـلاطـم شـده بـحـر مـحـیــط یــک سـره درد اسـت بـسـاط بـَسـیـط شـد چـهـلـم روز عــزای حـسـیــن جــان جــهــان بـــاد فـــدای حــسـیــن _._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ التماس دعا