بدون عنوان با باران

باران میبارد اما

دلم عجیب گرفته است

به قول آقای همسر

با تمیز کردن خانه حالت خوب نشد

با آمدن باران هم که خوب نشدی!!!

خودم هم نمیدانم چه باید کرد؟؟

/ 1 نظر / 33 بازدید
bahar$zahra

سخته نبودن کنار ادمایی که اگه کنارشون هم باشی دلت براشون تنگ میشه