دلتنگم

برای همه آنها دلتنگم!
دلم می خواهد بارانی ببارد شديد همچون آبشار
جاری همچون آب جوی
زلال همچون جويبار
و مرا با خود همراه سازد چه آن هنگام که در زمين فرو می نشيند
چه آن هنگام که جاری می گردد از جوی به جويبار
ازجويبار به رود
از رود به دريا
از دريا به اقيانوس
و با تلاطم خويش مرا به تلاطم وا دارد
و مرا با خود به ناکجاها برد تا بتوانم کسانی را ببينم که می خواهم
و از همه کسانی که ديدنشان مرا ياد غمی می اندازد ، دور کند
اما اگر هم چنين شود من طاقت نخواهم آورد
زيرا
بسياری از اين کسانی که کوله بار غمشان مرا غمگين می سازد
کسانی هستند که دوستشان دارم
و شايد
اگر آنها نباشند
زندگی نتوان کرد
پس به خاطر همه آنها همچنان خواهم ماند.

/ 0 نظر / 2 بازدید