باز هم يه درد تازه

سلام
دلم بد جوری گرفته ..........دلم می خواد گريه کنم.....دلم می خواست مي مردم.....گاهی وقت ها به خودم شک می کنم !!!!!!
يعنی اين منم که اين طوری حرف می زنم؟؟؟!!!!
نمی دونم ....راستش ديگه از هيچ چيز سر در نميارم.....
خسته شدم ....از همه چی ....از همه کس
دلم می خواد فرار کنم به جايی که هيچ کس نباشه
من باشم با خدای خودم....کسی نگه با کی داری حرف می زنی
ديگه دارم ديوونه می شم....به قول بعضی ها هم شايد بودم
اما خسته شدم
خدا جون تو لا اقل يه چيزی بگو که دلم خوش بشه که يکی به حرفم گوش می ده
يکی هست ک بهم توجه می کنه
يکه هست که منو به خاطر خودم دوست داره....نه به خاطر خواسته های خودش
آی خدا!!!!!!!
چقدر دلتنگم
واسه ی خيلی چيزها
دلم می خواد فرياد بزنم
ولی هيچ کس بهم جواب نمی ده
آخه چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید